VISI MISI

2 tahun 9 bulan 3 minggu 6 hari 17 jam 49 menit yang lalu 09 Feb 2020 792

 VISI

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan Kota Medan yang beriman dan berakhlakul karimah untuk kejayaan Islam dan umat Islam (‘izzatulIslam walMuslimin).

MISI

Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu membina dan mengarahkan umat Islam untuk menjalankan syari’ah Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat muslim Kota Medan yang khaira al-ummah.